Hệ thống lạnh FMS / SCADA

Giá bán :Liên hệ

Hệ thống lạnh và thiết bị chế biến là trung tâm đầu não của nhà máy và nó không phải lúc nào cũng thể hiện các dấu hiệu của vấn đềnguy hiểm cho đến khi sự cố xảy ra. Hơn nữa, các hệ thống tốt nhất có thể mất hiệu quả theo thời gian. Hệ thống lạnh SCADA của chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu mỗi khi hệ thống của bạn hoạt động, nó có nhiệm vụ cung cấp thông tin chi tiết giúp bạn chủ động duy trì tình trạng hoạt động của thiết bị và hoạt động lâu dài hơn.